I Mannerin Konepajas historia ryms många slags berättelser 2/9

I denna artikelserie berättar vi om de som är mest intressanta och kanske också mest överraskande. Företaget har nu kommit igång och Juho Manner märker snabbt att det finns efterfrågan.
Mannerin Konepaja inledde alltså sin verksamhet i Hangö 1890. Den växande trafiken och den livliga hamnen lockade till sig många slags industrier. Även folkmängden hade tiofaldigats på cirka 15 år och tätorten med några hundra invånare hade blivit en relativt stor stad. Också Juho Manners affärsverksamhet växte i rask takt. Från sin hemverkstad flyttade han först till en separat arbetslokal vid Skolgatan och anställde sin första arbetstagare, sin yngre bror Kaarlo, men även lokalerna på Skolgatan blev snabbt trånga.
1892 köpte Juho Manner kopparslagaren Alenius verkstad vid Bangatan. I affären ingick också ett stort antal maskiner och anordningar, bl.a. en rundmaskin och en excenterpress, vilka kom till användning, eftersom de verktyg som Manner tagit med sig från sin hemby inte räckte till för att tillgodose de krävande kundernas beställningar och önskemål.
Magistraten i Hangö beviljade i april samma år Manner tillstånd att bedriva en bleck- och plåtslagaraffär med tillhörande rättigheter och försäljning, och småningom började hantverksyrket utvecklas till småindustri.
Föregående artikelFöljande artikel