Skräddarsydda lösningar

produkter exakt för kundens behov

Skräddarsydda lösningar – produkter exakt för kundens behov

Manner har hundratals färdigt planerade produkter, som passar för mycket varierande syften. Ibland uppstår ändå situationer där egenskaperna i en standardprodukt inte som sådana uppfyller kundens specialkrav. Då är Manner redo att utveckla och bearbeta produkten så att den bättre motsvarar kundens behov. Manners produktion och processer har planerats så att det är möjligt att effektivt och flexibelt tillverka skräddarsydda produkter för kunden. Manner svarar för att produkten uppfyller de krav som standarden förutsätter och de punkter som krävts i specifikationen.

 

 

Lösningar tillsammans med kunden

Utgångspunkten är ofta ett problem på vilket det inte finns en standardlösning. Utifrån en dialog mellan kunden och Manners experter utreds behovet grundligt och därefter söks en lösning tillsammans. Med skräddarsydd lösning avser Manner att en standardprodukt bearbetas eller att en ny produkt planeras så att den perfekt motsvarar kundens behov. En skräddarsydd lösning kan gälla en produkts utseende, montering, funktionalitet, hållbarhet, härdighet i specialförhållanden eller användbarhet.

Små eller stora behov

I sin mest enkla form kan skräddarsydda lösningar innebära en mycket liten förändring i produkten, men dess betydelse för kunden kan vara stor. Även med en liten förändring kan man exempelvis förbättra kvaliteten avsevärt, vilket åter ger produkten längre livscykel eller förlänger serviceintervallet. Manner har också planerat en helt ny produkt, med vilken man kan uppfylla de krav som ställts på den. Oavsett om behovet är litet eller stort, är det alltid lika viktigt för Manner.

Olika slags skräddarsydda lösningar

 • Specialfärger och färgkombinationer
 • Företagets logotyp i produkten
 • Neutralisering, dvs. inte alls logotyper eller igenkänningstecken
 • Design
 • Specialsmörjmedel, som uppfyller olika hållbarhetskrav
 • Olika låsningsanordningar
 • Specialbeläggningar för bättre korrosionshärdighet
 • Speciallösningar som ökar bärkraften
 • Specialegenskaper som inverkar på produktens beteende
 • Speciallösningar som inverkar på monteringsegenskaper
 • Lösningar som förbättrar slagtåligheten eller andra egenskaper

Process

 • Fastställande av behov
 • Påbörjande av planeringsarbetet
 • Godkännande av förslag
 • Tillverkning och godkännande av prototyper
 • Tillverkning av produkter
 • Sluttestning
 • Produktion

Visste du?

Att 70 % procent av våra produkter har genomförts enligt kundens specialönskemål.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Kontaktuppgifter bestall nyhetsbrevet