Icke-magnetiska hjul

De icke-magnetiska hjulen har planerats för miljöer där utrustningen måste vara icke-magnetisk, dvs. den får inte orsaka störningar i magnetfält. Sådana miljöer är till exempel sjukhuslokaler där man utför magnetisk resonanstomografi eller andra forskningslokaler som kräver att man använder vagnar och utrusning som är icke-magnetisk.

Hjulgaffeln är gjord av glasfiberarmerad polyamid. I gaffelns svänglager och i hjulnavet finns specialkullager, som är helt icke-magnetiska. Hjulet kan också fås med glidlager. Hjulets axel och den gängade tappen är gjorda av mässing.

Visa produkter

Exempel på populära användningsändamål:

  • Vagnar och utrustning som används i lokaler för magnetisk resonanstomografi
  • Utrustning i forskningslokaler som kräver icke-magnetiska egenskaper

Centrala användargrupper:

  • Hälso- och sjukvård