Miljö och kvalitet

Manner vill erbjuda sina kunder länkhjulslösningar som är konkurrenskraftiga med tanke på både kvaliteten och priset. Vi beaktar naturligtvis också miljö- och säkerhetsaspekterna i all vår verksamhet.

Manner vill erbjuda sina kunder länkhjulslösningar som är konkurrenskraftiga med tanke på både kvaliteten och priset. Vi beaktar naturligtvis också miljö- och säkerhetsaspekterna i all vår verksamhet.

Vi utvecklar och tillverkar fungerande och säkra länkhjulsprodukter och tillhörande fästlösningar som fyller kundernas behov och ger dem mervärde. Dessutom erbjuder vi kompletterande produkter från våra samarbetspartner. Målet för vårt beslutsfattande är att nå lösningar som betjänar användarna underhållsfritt långt in i framtiden.

Manners verksamhetssystem är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 och uppfyller således kraven enligt bägge standarderna. Vi upprätthåller och utvecklar kontinuerligt systemhanteringsprogrammen, och vår verksamhet revideras regelbundet av utomstående experter.

Vi beaktar vilken effekt vår verksamhet har på naturen i alla arbetsfaser. Produkternas egenskaper, råvarorna och produktionsmetoderna väljs i enlighet med miljö- och säkerhetskraven. Var och en av oss är ansvarig för kvaliteten på det egna arbetet och även skyldig att förhindra att en avvikande produkt går vidare till följande arbetsfas.

Vi följer kontinuerligt upp mängderna av de olika utsläpp och avfall som vår verksamhet ger upphov till och strävar efter att minska dem. I vårt miljötillstånd har vår ytbehandlingsprocess lyfts fram som den viktigaste aspekten. I vattenreningen använder vi oss av den bästa tillgängliga tekniken, och filtrets fasta fraktion transporteras till en anläggning för behandling av farligt avfall.

Vi utbildar våra anställda för att utveckla deras kvalitets-, säkerhets- och miljömedvetenhet och för att stärka deras kunskap om de områden som är viktiga med tanke på vårt mål att ständigt förbättra verksamheten.

Manner förbinder sig att ha öppna och ärliga relationer till kunderna, myndigheterna och grannarna och strävar efter att på bästa sätt informera sina intressenter om företagets verksamhet och förändringar i denna.

Kvalitet och produktutveckling

Manner har över 80 års erfarenhet av att planera och tillverka länkhjulsprodukter. Egen produktutveckling och tillverkning skapar de bästa förutsättningarna för vårt specialkunnande, vår pålitlighet, vårt sakkunniga tekniska stöd och vår kundservice.

Formgivningen – en viktig styrka

Formgivningen är alltid en viktig del av utvecklingsarbetet när vi tar fram nya produkter eller förbättrar redan befintliga produkter. Manner har redan länge samarbetat med högt ansedda formgivare.

Manners Wheel 2000 har vunnit ett hedersomnämnande inom finsk formgivning i tävlingen Pro Finnish Design. Den största succén hittills inom formgivningsarbetet är Tango-hjulet, som är tillverkat helt i polyamid och representerar världstoppen inom sin bransch. Våra nya produkter, Manner e-SMART och Manner SMART, ligger i branschtoppen tack vare sin utmärkta och innovativa formgivning. De har dessutom vunnit den internationella formgivningstävlingen Red Dot.