Rostfria hjul

Rostfria hjul är rätt val för våta och fuktiga förhållanden som har en korroderande effekt. Som exempel på användningsändamål kan nämnas apparater och vagnar inom livsmedelsindustrin samt möbler, anordningar och vagnar i storkök och sjukhus.

Manner har flera alternativ där hjulgaffeln består antingen av böjt, rostfritt stål eller av glasfiberarmerad polyamid. Lagringen i gaffelns svänglager och i hjulets nav är rostfri. Rostfria hjul, kan beroende på modell, förses med totalbroms och riktningsspärr.

Hjulen är enkla att rengöra och de är mycket tvättåliga. Om utrustningen tvättas med rengöringsmedel gäller det att säkerställa att rengöringsmedlet inte skadar hjulet.

Visa produkter

Exempel på populära användningsändamål:

  • Apparater och vagnar inom livsmedelsindustrin
  • Fiskförädlingsutrustning
  • Storköksutrustning och storköksvagnar
  • Sjukhusutrustning
  • Sjukhusapparater och sjukhusvagnar

Centrala användargrupper:

  • Industri
  • Hälso- och sjukvård
  • Kök och restaurang