Elledande hjul

Elledande hjul används på platser där statisk elektricitet ska ledas bort från apparaten eller vagnen eller då man vill förhindra att statisk elektricitet bildas. Typiska användningsmiljöer är till exempel elektronikindustrin och sjukhus där apparater eller produkter utsätts för statisk elektricitet.

Manners elledande hjul tillverkas av förstklassiga råvaror som garanterar goda elledande egenskaper. Stommen i hjulen är av böjt stål eller glasfiberarmerad elledande polyamid. Själva hjulets material består av elledande polyamid, polyuretan eller termoplastiskt gummi. Hjulen har beroende på modell antingen glid- eller kullager. Tack vare de material som används i hjulens slitbana lämnar de inga spår på varken underlag eller golv.

Manners samtliga elledande hjul är förenliga med ISO-standarden, vilket innebär att hjulens resistivitet är mindre än 104 (10 000) ohm.

Visa produkter

Exempel på populära användningsändamål:

  • Sjukhusinredning
  • Apparater och vagnar inom elektronikindustrin

Centrala användargrupper:

  • Industri
  • Hälso- och sjukvård