Manner som företag

Manner – för kundens bästa sedan 1890

Manner är ett anrikt familjeföretag som grundades 1890. Manner har över 80 års erfarenhet av att planera och tillverka olika länkhjulsprodukter. De första hjulen tillverkades redan på 1930-talet, och sedan 1974 har Manner fokuserat enbart på hjulprodukter.

Manners bärande idéer har alltid varit kundorientering och yrkeskunnighet. Vi hjälper ständigt till att identifiera våra kunders behov och hitta lösningar på dem. Vår flexibla produktionsmodell gör att vi kan beakta kundernas specialönskemål, och vår långa erfarenhet garanterar att allt som kommer från vår produktionslinje är av hög Mannerkvalitet.

Ledande länkhjulstillverkare i Norden

I Finland är Manner-hjul redan ett begrepp. Manner är det ledande företaget på den finländska marknaden och ett ledande hjulmärke också i de övriga nordiska länderna. Manners hjul för rullpallar och Tango-apparathjul är internationellt kända och högt ansedda hjulprodukter. Företaget exporterar ungefär två tredjedelar av sin produktion.

Manner har ett nätverk av återförsäljare som täcker hela Finland. Det internationella representantnätet omfattar över 20 importörer.

Produktutvecklingen sker i nära samarbete med kunden för att kundens behov och produktutvecklingen ska kunna mötas i så stor utsträckning som möjligt. Företaget har alltid satsat hårt på kvalitet, produkttestning och formgivning. År 1995 beviljades Manner kvalitetscertifikatet ISO 9001 och år 2001 miljöcertifikatet ISO 14001.

Huvuddelen av Manners egna produkter tillverkas i Finland, i fabriken i Hangö. Till de särskilda styrkorna i vår produktion hör formsprutning av teknisk plast.

Framgångsfaktorer

Manners verksamhet – produktutvecklingen, produktionen, försäljningen och kundservicen – stöder sig på fem framgångsfaktorer:

Kunden

Vi analyserar och identifierar kontinuerligt kundernas behov.

Kontinuitet

Genom smarta beslut och effektiv verksamhet säkerställer vi företagets lönsamhet och därmed även dess framtid.

Pålitlighet

Genom att agera i enlighet med avtalen och löftena hjälper vi också våra kunder att bli framgångsrika.

Kunnande och arbetstrivsel

Genom att kontinuerligt fortbilda personalen och beakta arbetshälsan uppnår vi våra mål.

Miljön

Vi strävar efter att skydda miljön och bära vårt samhällsansvar i alla våra beslut.