Ympäristö ja laatu

Mannerin tavoitteena on tarjota asiakkaille kuljetuspyöräratkaisuja, jotka ovat laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Kaikissa toiminnoissamme otamme huomioon luonnollisena osana myös ympäristö- ja turvallisuusasiat.

Kehitämme ja valmistamme asiakkaittemme tarvitsemia, toimivia, turvallisia ja lisäarvoja tarjoavia kuljetuspyörätuotteita sekä niiden kiinnitysratkaisuja. Lisäksi tarjoamme valikoimaamme täydentäviä yhteistyökumppaneittemme tuotteita. Päätöksissämme pyrimme ratkaisuihin, jotka palvelevat käyttäjiä huoltovapaasti pitkälle tulevaisuuteen.

Mannerin toimintajärjestelmä on ISO 9001 -laatustandardin sekä ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimusten mukainen, mistä on todisteena molemmista standardeista myönnetty sertifikaatti. Ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti järjestelmien hallintaohjelmia, ja ulkopuolinen asiantuntija auditoi määrävälein toimintaamme.

Huomioimme toimintamme vaikutuksen ympäristöön jokaisessa työvaiheessa. Tuotteiden ominaisuudet, raaka-aineet ja tuotantomenetelmät valitaan ympäristön ja turvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Jokainen meistä on vastuussa oman työnsä laadusta ja myös velvollinen estämään poikkeavan tuotteen etenemisen seuraavaan työvaiheeseen.

Seuraamme jatkuvasti erilaisten päästöjemme ja jätteidemme määrää ja pyrimme niiden pienentämiseen. Ympäristöluvassamme on tärkeimmäksi näkökohdaksi nostettu pintakäsittelyprosessimme. Käytämme vedenpuhdistuksessa parasta käyttökelpoista tekniikkaa, ja suodattimen kiintoaines toimitetaan ongelmajätelaitokseen.

Koulutamme henkilökuntaamme kehittämään laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasenteitaan ja lisäämään tietojaan niillä alueilla, jotka ovat tärkeitä toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Manner sitoutuu avoimiin ja rehellisiin suhteisiin asiakkaiden, viranomaisten ja naapureiden kanssa ja pyrkii mahdollisimman hyvin informoimaan sidosryhmiä yhtiön toiminnasta ja toiminnan muutoksista.

Laatu ja tuotekehitys

Mannerilla on yli 80 vuoden kokemus kuljetuspyörätuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Oma tuotekehitys- ja valmistustoiminta luo parhaat edellytykset erikoisosaamiselle, luotettavuudelle sekä asiantuntevalle tekniselle tuelle ja asiakaspalvelulle.

Muotoilu – keskeinen vahvuutemme

Uusien tuotteiden kehittämisessä ja jo tuotannossa olevien tuotteiden parantamisessa muotoilu on aina tärkeä osa kehitystyötä. Manner on jo pitkään tehnyt yhteistyötä muotoilun huippuosaajien kanssa.

Menestynein muotoilutyön tulos on kokonaan polyamidista valmistettu Tango, joka edustaa alansa huippua maailmalla. Manner e-SMART on niin ikään alansa huippua erinomaisen ja innovatiivisen muotoilunsa ansiosta, josta osoituksena voitto kansainvälisessä Red Dot -muotoilukilpailussa.