Erikoispyörät ja räätälöidyt ratkaisut

Vuosikymmenien pyöränvalmistuskokemuksen ansiosta Manner hallitsee myös erikoispyörien ja asiakaskohtaisten pyöräratkaisujen suunnittelun ja valmistuksen.

Erikoispyörät ja asiakkaiden kanssa toteutettavat tuotekitysprojektit ovatkin tärkeä osa Mannerin toimintaa. Jatkuva uusien raaka-aineiden ja komponenttien tutkiminen ja testaaminen sekä toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa ovat olennainen osa laadukkaiden ja lisäarvoa tuovien erikoispyörien tuotekehitystyötä.

Toivomme, että otatte yhteyttä meihin, kun etsitte innovatiivista ratkaisua pyörähaasteisiin. Kyseessä voi olla uuden pyörätuotteen suunnittelu tai yksittäisen ominaisuuden kehittäminen.

Ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa

Lähtökohtana on yleensä ongelma, johon ei löydy vakioratkaisua. Asiakkaan ja Mannerin asiantuntijoiden välisen vuoropuhelun
avulla tarve selvitetään perusteellisesti ja ratkaisua lähdetään hakemaan yhdessä. Räätälöinti Mannerilla tarkoittaa vakiotuotteen muokkaamista tai uuden tuotteen suunnittelua siten, että se istuu täydellisesti asiakkaan tarpeisiin. Räätälöinti voi liittyä ulkonäköön, asennettavuuteen, toiminnallisuuteen, kestävyyteen, erikoisolosuhteiden kestoon tai käytettävyyteen.

Räätälöidyt kuljetuspyöräratkaisut

Pieniä tai suuria tarpeita

Yksinkertaisimmillaan räätälöinti voi olla hyvinkin pieni muutos tuotteeseen, mutta sen vaikutus asiakkaalle voi olla suuri. Pienelläkin muutoksella voidaan esimerkiksi parantaa laatua merkittävästi, mikä taas lisää lopputuotteen elinikää tai pidentää huoltoväliä. Suurimmillaan Manner on suunnitellut täysin uuden tuotteen, jonka avulla pystytään täyttämään sille asetetut vaatimukset. On tarve pieni tai suuri, se on aina yhtä tärkeä Mannerille.

Valitse haluamasi värit Manner kuljetuspyörällesi

Erilaisia räätälöintejä

 • Erikoisvärit tai väriyhdistelmät
 • Yrityksen logo tuotteessa
 • Neutralointi eli ei lainkaan logoja tai tunnisteita
 • Design
 • Erikoisrasva, joka täyttää erityiset kestävyysvaatimukset
 • Erilaiset lukitteet
 • Erikoispinnoitteet parempaan korroosion kestoon
 • Kantavuutta lisäävät erikoisratkaisut
 • Tuotteen käyttäytymiseen vaikuttavat erikoisominaisuudet
 • Asennuttavuuteen liittyvät erikoisratkaisut
 • Iskunkestävyyttä tai muuta ominaisuutta parantavat ratkaisut

Mannerin kalustepyörät voidaan helposti räätälöidä toiveiden mukaan

Prosessi

 • Tarpeiden määritys
 • Suunnittelutyön aloitus
 • Ehdotuksen hyväksyntä
 • Prototyyppien valmistus ja hyväksyntä
 • Tuotteiden valmistus
 • Lopputestaus
 • Tuotanto

Manner räätälöi tuotteet asiakkaiden toiveiden mukaisesti

Tiesitkö?

70% tuotteistamme on asiakkaan erityistoiveiden mukaan toteutettuja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä meihin!

YHTEYSTIEDOT TILAA UUTISKIRJE