I Mannerin Konepajas historia ryms många slags berättelser 1/9

I denna artikelserie berättar vi de som är mest intressanta och kanske också mest överraskande. Början är alltid ett bra ställe att börja på, så var började allt?

När bleckslagaren Juho Manner – som då hette Juho Filla – 1885 packade sina verktyg och for från Lillkyro söderut för att söka jobb, hade han ingen aning om att man om skulle skriva om hans livsverk ännu under det följande årtusendet.

På sin jobbsökningsresa kom Juho Filla efter många faser till Hangö. På dagarna arbetade Juho Manner i en smörexportaffär, men på kvällarna skaffade han extra inkomster genom att göra olika slags bleckslagararbeten hemma. I Hangö gifte sig Juho också med Amanda Mansner, tog sin frus efternamn och ändrade det till det finskspråkiga Manner.

Det fanns gott om bleckslagararbeten och när arbetet i smörexportaffären upphörde beslöt Juho att bli yrkesutövare på heltid och grunda ett eget företag. Verksamheten inleddes den 1 september 1890 och från den dagen kan man anse att Mannerin Konepajas 130-åriga historia börjar.

 

 

Föregående artikelFöljande artikel