Mannerin Konepajas historia är också den finländska industrialiseringens historia 3/9

Mannerin Konepajas historia är också den finländska industrialiseringens historia

I denna artikelserie berättar vi om Manners resa från ett enmans bleckslagarföretag till dagens moderna industrianläggning. Före sekelskiftet hade Juho Manners företag kommit bra igång och de olika verksamhetsställena blev för små för den växande affärsverksamheten. När verkstaden vid Bangatan blev för trång skaffade företaget mer utrymme genom att köpa fiskal Gilbergs hus och tomt längs samma gata. Även verksamheten utvidgades ytterligare när en smidesverkstad startade i den nya byggnaden.

Även Manners ställning som familjeföretag stärktes när Juhos yngre bröder Elis och Edvard började arbeta hos sin bror i Hangö. Juho Manner införde entusiastiskt nya arbetsmetoder, men också mer traditionella arbeten utfördes. Vid den här tiden skodde man hos Manner exempelvis hästar. År 1899 köpte Manner Öhboms idrottsaffär och företaget började hyra ut cyklar till badgäster. Verksamheten utvidgades snart också till reparation och montering av cyklar.

Föregående artikelFöljande artikel