God fortsättning på året!

År 2019 var inspirerande och intressant för Manner. Vi gjorde mycket utvecklingsarbete i anslutning till såväl produkter, produktutbud, våra verksamhetssätt som personalens trivsel.

Under de senaste åren har vi satsat på utvecklingsarbete tillsammans med kunderna. Det har varit trevligt att se hur vi har lyckats lösa kundernas problem och förbättra deras processer. Samtidigt har våra kunder på motsvarande sätt hjälpt oss att förbättra våra produkter och vår verksamhet.

Ett bra exempel på utveckling tillsammans med kunderna är Twist-hjulet som vi lanserade i fjol. Under produktutvecklingsprocessen har våra kunder testat hjulet och gett utvecklingsidéer för att produkten säkert ska uppfylla även de strängaste kraven och användarnas behov.

År 2020 är på många sätt speciellt för Manner. I höst fyller vi nämligen imponerande 130 år. Utan kundfokusering och anpassningsförmåga skulle vi inte ha nått så här långt, så dessa drag kommer att stå i centrum för vår verksamhet också i framtiden.

Vi lovar att fortsätta utveckla produkterna också under det innevarande året. Vi kommer att lansera nya storlekar av dubbelhjulet Twist, utveckla våra kundprocesser tillsammans med våra kunder och genomföra de utvecklingsprojekt som planerades i fjol inom produktionen.

Manner önskar sina kunder och samarbetspartner ett framgångsrikt år 2020!

Föregående artikelFöljande artikel