Manners nyhetsbrev i juli 7/9

Mannerin Konepaja har en intressant historia och vi har nu kommit fram till andra världskriget. Efter kristiderna kommer det äntligen fred och Manner riktar åter in sig på nya banor.

Under vinterkriget var Tysklands inställning till Finland kallsinnigt, men förhållandena blev varmare under mellanfredstiden. Mannerin Konepaja drog nytta av detta och ersatte de maskiner som returnerats till Hangö med nya maskiner från Tyskland. Mellanfreden varade inte länge och efter att fortsättningskriget bröt ut i juni 1941 återvände Manner igen till vapenindustrin – nu med nya maskiner.

Sovjetunionen tömde sin marinbas i Hangö och på Mannerin Konepaja ville man snabbt återvända till hemstaden. De svårt skadade lokalerna reparerades sommaren 1942 och redan följande år inledde Mannerin Konepaja igen verksamheten i Hangö. En stor del av produktionen fanns dock fortfarande i Lahtis, där bolaget verkade under namnet Man-Ko Oy.

Efter krigsslutet i september 1944 upphörde arbetena inom vapenindustrin, men återuppbyggnaden av Hangö förde med sig många beställningar, och vid sidan om utvecklade Manner hela tiden egna produkter. Sådana var bl.a. smidesässjor, excenterpressar, brandposter samt maskiner för bageri-, läskedrycks- och köttförädlingsindustrin.

Föregående artikelFöljande artikel