I Manners historia börjar hjulen rulla 8/9

Vår serie om Mannerin Konepajas historia når snart modern tid, men först ska vi berätta om hur hjulen blev en del av sortimentet. Kriget har just tagit slut och vi lever i början av 1950-talet.

Efter andra världskrigets slut deltog Manner starkt i landets återuppbyggnad. Företaget fick många beställningar men siktade också in på nya banor. År 1951 deltog Aarne Manner på mässan i Hannover med målet att hitta produkter som Mannerin Konepaja kunde specialisera sig på. På mässan fick Aarne idén att företaget kunde börja specialisera sig på hjul. Samma år började företaget tillverka länkhjul som pressats ur en skiva och följande år färdigställdes den första serien lagervagnsaxlar som hade hjul med gummiyta. Trots att Yrjö Manner inte riktigt tände på sin son Aarnes idé om hjul började företaget producera allt fler sådana produkter.

Urvalet utvidgades snabbt och 1954 utgjorde hjulen redan 27,1 % av omsättningen hos Manner.
När Aarne Manner 1955 fick överta verkstaden överfördes en del av den gamla produktionen till Man-Ko Oy i Lahtis. Tillverkningen av hjul liksom tillverkningen av tryckvattentankar och brandposter och några andra produkter stannade hos Mannerin Konepaja, men tanken var att tillverkningen av de sist nämnda skulle säljas för att ge rum för hjultillverkningen. Stegen mot det företag vi nu känner hade tagits.

Föregående artikelFöljande artikel