Robert Frias I CEO I Werth Systems Nordic Oy

Topprodukterna från Werth Systems ställer också stora krav på hjulen

Werth Systems sökte runt om i världen efter hjul som lämpade sig för sina  modulära medicintekniska IT-vagnar, men de hjul som bäst uppfyllde kraven fann man i Finland – hos Manner.

Werth Systems Oy levererar högklassiga medicintekniska IT-apparater samt kärr-, vagns- eller stativlösningar till operatörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen, och företaget är känt som en toppexpert inom mediciniska certifieringar. Werth Systems Germany i Tyskland ansvarar för IT-utrustningarna och tillverkningen av kärr- och stativlösningar sker i Finland, vilka är nyckelflaggsprodukter.

Werth Systems viktigaste produkter är mobila och modulära SMART-MED vagnslösningar avsedda för läkare och sjuksköterskor. Till exempel kan 1 eller 2 datorbildskärmar anslutas till en vagn som är lämplig för användning vid sjukhusronder,  från vilken läkaren ser all nödvändig patientinformation och kan visa patienten t.ex. röntgenbilder eller annan information.

Eftersom den ovannämnda apparatenheten kan användas under hela arbetsdagen, är ergonomi en viktig vagnsegenskap. Detta ställer stora krav på vagnens hjul, som ska vara lätta att rulla och styra. Hjulen måste också vara elektriskt ledande.

När vagnslösningen planerades gjordes jämförelser mellan olika hjulalternativ genom besök på olika håll i världen. Ett lämpligt hjul hittades slutligen i Finland. Efter många tester och prov upptäckte man att Manners låsbara och elektriskt ledande, 125 mm stora, dubbellagrade Twist-hjul var det perfekta valet. ”Det var en skön känsla att det i Finland utvecklas något som kvalitetsmässigt kan besegra internationella konkurrenter och dessutom vara kostnadseffektivt”.

”För oss var det viktigt att allt som behövs i våra produkter kan anskaffas på nära håll. I detta avseende var det utmärkt att Manners hjul visade sig vara de bästa.”

Manners hjul har nu använts i Werth Systems vagnslösningar under ett år och den respons som har tagits emot från användarna har utan undantag varit positiv. En vanlig kommentar har varit att utrustningen rör sig extremt lätt, som på ”vattentäckt is.” Till och med vagnar som i verkligheten är något tyngre än andra tillverkares produkter har ansetts vara lättare, eftersom det tack vare Manners hjul har varit möjligt att förflytta dem lättare och smidigare.

”När man pratar om mobila lösningar måste alla delområden som påverkas vara tipptopp. Många har inte tänkt på vilken viktig roll hjulen har, men för oss var det klart redan från början att vi väljer det bästa som går att hitta.”

Många skäl att välja Manners hjul:

”För oss var det viktigt att allt som behövs i våra produkter kan anskaffas på nära håll. Att Manners hjul visade sig vara de bästa var en utmärkt sak.”

Stabilt och lättrörligt Twist dubbelhjul

Manners apparathjulsserie Twist lämpar sig för många användningsändamål, ett lättrörligt dubbelhjul med lättanvänd bromspedal.

  • Tidlöst elegant utseende
  • Två konstruktionshöjder
  • Lätt att rengöra
  • Kan skräddarsys efter kundens önskemål.

Twist