Vår artikelserie om Mannerin Konepajas historia fortsätter 5/9

Det första världskriget har upphört och Finland håller på att bli självständigt

Manner siktar på en ny uppgång i en värld som genomgår stora omvälvningar. År 1917 förde med sig oroligheter och tumult också i Hangö. Demonstrationer, storstrejk, livsmedelsbrist. Juho Manner är redan trött på allt detta och säljer därför sin affär till sin son Yrjö Manner. På verkstaden fanns det gott om jobb med att reparera ryska krigsfartyg, men när Finland blev självständigt åkte krigsfartygen till sitt hemland och inbördeskrigets utbrott stoppade verksamheten i Mannerin Konepaja.

Efter kriget rådde i Hangö hård konkurrens inom verkstadsbranschen. Manner klarade sig dock igen som vinnare genom att 1922 slutligen köpa en av sina konkurrenter, Hangö Mekaniska Verkstad. Reparationen av fartygen fortsatte, men i slutet av 1920-talet minskade trafiken i Hangö hamn. Den erfarenhet av reparation av krigsfartyg som skaffats under kriget blev dock en räddning när Manner började sköta reparationsarbeten för finska flottans fartyg.

Att tiderna förändrats syntes hos Manner när företaget köpte sin första bil 1923. Också lokaliteterna började bli för små igen och Manner började bygga en ny affärslokal vid Långgatan, där företaget också i dag verkar. Mannerin Konepaja flyttade in i sitt nya högkvarter i januari 1931. Till fördelarna med det nya verksamhetsstället hörde utöver större utrymmen också att järnvägen fanns alldeles intill fabriken.

Föregående artikelFöljande artikel