Intressanta historier om färgrika faser i Mannerin Konepajas historia 4/9

I denna artikelserie har vi redan framskridit till första världskriget, som hade många effekter på Manners verksamhet

Mannerin Konepaja var redan under de första decennierna på 1900-talet ett verkligt flerbranschföretag, eftersom det utöver bleckslagararbeten även reparerade cyklar, motorcyklar och till och med automobiler. Ett stort projekt var också byggandet av avlopps- och vattenledningsnätet i Hangö, som inleddes 1906.

Juho Manner hade också blivit en betydande samhällelig påverkare i Hangö stad, och han hörde utöver till stadsfullmäktige också till många kommittéer och nämnder som strävade efter att främja stadsbornas välfärd, bl.a. vattenledningskommittén och fattigvårdsnämnden.

När första världskriget bröt ut började Manner reparera ryska krigsfartyg som utnyttjade hamnen i Hangö. Under kriget försvann badgästerna och med dem många arbetstillfällen, men lyckligtvis kom annat i stället. Bland dessa kan nämnas befästningen av fortet Russarö med kustartilleri.

Föregående artikelFöljande artikel