augusti 2021

5.8.2021

Förändringar på Manner! 

Oy Mannerin Konepaja Ab:s verkställande direktör Mikko Lietzen har meddelat att han säger upp sig från Manners tjänst fr.om. början…

läs mer