Förändringar på Manner! 

Oy Mannerin Konepaja Ab:s verkställande direktör Mikko Lietzen har meddelat att han säger upp sig från Manners tjänst fr.om. början av augusti. Vi tackar Mikko för de gångna åren och önskar honom framgång i framtida arbetsuppgifter.
Jukka Immonen, försäljningsdirektör, kommer att fungera som tillförordnad VD från och med början av augusti.

Oy Mannerin Konepaja Ab
Tapio Manner
styrelseordförande

Föregående artikelFöljande artikel