Produktkatalog

Manners nya, ännu mer praktiska produktkatalog utges på finska, engelska och tyska och är redan tillgänglig på nätet.

Katalogen följer vårt verksamhetskoncept, där vårt mål är effektiva, strömlinjeformade och tydliga funktioner. Den nya katalogen har en logisk avgränsning av alternativen, vilket gör det lättare att hitta just rätt slags produkter. Produkthanteringen är kontinuerlig och därför är produktinformationen alltid uppdaterad.

Den mer strömlinjeformade verksamheten sammanfaller lämpligt med Manners jubileumsår, för visst har Manner under sin 130-åriga historia gjort flera nya inmutningar och kontinuerligt sökt allt effektivare verksamhetssätt.

I vår artikelserie kan du läsa mer om de färgrika faserna i Manners historia!

Se den nyaste katalogen!

Föregående artikelFöljande artikel