Specialegenskaper

Manner har ett brett urval av specialhjul för krävande användningsmiljöer: värmebeständiga, elledande, rostfria och icke-magnetiska hjul samt hjul försedda med RFID-tagg. Vi planerar och tillverkar också kundspecifika specialhjulslösningar.

Elledande hjul

Elledande hjul används i områden där statisk elektricitet ska ledas bort från apparaten eller vagnen eller då man vill förhindra att statisk elektricitet uppstår.

Manners elledande hjul tillverkas av förstklassiga råmaterial som säkerställer hjulens goda elledande egenskaper. Elledande hjul används i områden där statisk elektricitet ska ledas bort från apparaten eller vagnen eller då man vill förhindra att statisk elektricitet uppstår. Typiska användningsmiljöer är bl.a. elektronikindustrin och sjukhus, där apparater eller produkter utsätts för statisk elektricitet.

Stommen i hjulen är av böjt stål eller glasfiberarmerad elledande polyamid. Materialet på slitbanan är av elledande polyamid, polyuretan eller termoplastiskt gummi. Hjulen har glid- eller kullager beroende på modell.

Manners samtliga elledande hjul är förenliga med ISO-standarden, vilket innebär att hjulens resistivitet är mindre än 104 (10 000) ohm.

En betydande fördel med hjulen är slitbanan, som tack vare de material som används i hjulen inte lämnar märken på varken underlag eller golv.

 • Sjukhusinredning
 • Apparater inom elektronikindustrin

Rostfria hjul

Rostfria hjul är rätt val för våta och fuktiga förhållanden som har en korroderande effekt.

Rostfria hjul är rätt val för våta och fuktiga förhållanden som har en korroderande effekt. I vårt sortiment hittar du flera alternativ där hjulgaffeln består av antingen böjt, rostfritt stål eller glasfiberarmerad polyamid. Lagringen i gaffelns svänglager och navet är rostfri. Rostfria hjul kan, beroende på modell, förses med totalbroms och riktningsspärr.

Hjulen är enkla att rengöra, och de är mycket tvättåliga. Om utrustningen tvättas med rengöringsmedel gäller det att säkerställa att rengöringsmedlet inte skadar hjulet.

 • Apparater och vagnar inom livsmedelsindustrin
 • Fiskförädlingsutrustning
 • Storköksutrustning och storköksvagnar
 • Sjukhusutrustning, sjukhusapparater och sjukhusvagnar

Icke-magnetiska hjul

De icke-magnetiska hjulen har planerats för miljöer där utrustningen måste vara icke-magnetisk, dvs. den får inte orsaka störningar i magnetfält.

De icke-magnetiska hjulen i Tango-serien har planerats för miljöer där utrustningen måste vara icke-magnetisk, dvs. den får inte orsaka störningar i magnetfält. Sådana miljöer är till exempel sjukhusens magnetröntgenrum.

Hjulgaffeln är gjord av glasfiberarmerad polyamid. I gaffelns svänglager och i hjulnavet finns specialkullager, som är helt icke-magnetiska. Hjulet kan också fås med glidlager. Hjulets axel och den gängade tappen är gjorda av mässing.

 • Vagnar och utrustning i magnetröntgenrum
 • Apparater i undersökningsrum där det krävs icke-magnetism

Hjul med centrallåsning

Användningsområden för hjul med elektronisk centrallåsning är sjukhus och vårdinrättningar, men också andra ställen, där man behöver hjul med enkel och säker fjärrstyrd centrallåsning.

Manners hjul med elektronisk centrallåsning har tillverkats av hållbar glasfiberstärkt polyamidoch kan lätt monteras på ett runt eller fyrkantigt rör. Genom att trycka på en knapp låser eller frigör användaren hjulet och en rörelsedetektor möjliggör dessutom automatisk låsning av hjulen.

Den överlägsna ergonomin och säkerheten i det patenterade låsningssystemet för hjul med centrallåsning underlättar och effektiviserar arbetet. Hjulen har utvecklats för att ge konkreta fördelar, de är:

 • säkra-användarvänliga
 • ergonomiska
 • ekonomiska
 • flexibla vid designen av anordningen
 • själva hjulets