Snabbintervju med Manners nya försäljningsdirektör Jukka Immonen

Jukka Immonen

Manners nya försäljningsdirektör Jukka Immonen inledde sitt arbete i början april och vi bad honom genast på en liten tent.

Välkommen till Manner, Jukka. Hur har arbetet kommit igång?

Tack för frågan, riktigt bra. Jag lär mig husets vanor och samtidigt bekantar jag mig med mina nya arbetskamrater. Jag måste genast konstatera att de är alla kunniga och engagerade i sitt jobb.
Utöver att jag fått bekanta mig med nya människor är det roligaste överhuvudtaget att få lära sig nya saker.

Trots att du endast varit i din uppgift en kort tid, har du säkert skapat dig ett första intryck om Manners produktutveckling och produktion samt om hur företagets och hela branschens framtid ser ut?

Mitt första intryck är att från det så kallade universalhjulet börjar vi i allt större utsträckning gå mot en specialprodukt som anpassats till sitt användningssyfte. Vidare kommer andelen hjul med elektriska funktioner att öka avsevärt. I takt med de allt mer avancerade lösningarna kommer olika tekniska frågor säkert att bli en del av hjulens utveckling. Manner kommer som företag säkert att utvecklas i en ännu mer kund- och marknadsorienterad riktning. Kan vi komma överens om att vi tar en ny tent om ett år, så ser vi hur det har gått och vad vi lärt oss.

Hur beskriver du dig själv och hurdana hobbyer har du som motvikt till ditt arbete?

Om en kort beskrivning räcker, så har jag ett öppet sinne och till min karaktär är jag analytisk. På min fritid promenerar jag med hunden, spelar golf och läser.

Föregående artikelFöljande artikel