Magnus Nylund – Manners hjärna

Magnus Nylund

Magnus Nylunds karriär hos Manner började i januari 1987, då en studiekamrat som redan fanns i huset uppmuntrade honom att söka den plats som produktionsplanerare som skulle bli ledig efter honom. Via uppgifter som arbetsledare på metallsidan och verktygsavdelningen avancerade Nylund snabbt till ansvarig för hela plastavdelningen och 2008 blev han bolagets teknologichef. Nylund svarar för de viktigaste produktinvesteringarna i Manner samt för underhållet av maskiner och fastigheten, han planerar nya produkter och deltar också i övrigt starkt i produktutvecklingen. Allt nytt som kommer till företaget går via Magnus, så utan att överdriva kan man säga att Magnus är Manners hjärna. Produkterna och produktionsmetoderna har under Magnus Nylunds karriär utvecklats avsevärt. Den viktigaste produkten 1987 var det nyligen förnyade rullpallshjulet i serien LK 100–125, och metallprodukterna som då hade en stor roll krävde mycket fortsatt behandling som gjordes för hand. Utvecklingen inom metallprodukter har gått mot skärverktyg och inom plastprodukter till tvåkomponentsformsprutning. Den första roboten skaffades 1991 och nu finns ett tiotal robotar som arbetar med olika hopmonteringsuppgifter. Den universella trenden har gått från metallprodukter till plastprodukter och utvecklingen har varit svindlande. Lanseringen av serierna Wheel 2000, Tango och Smart har ställt stora krav på produkternas utseende och hållbarhet, vilket igen har krävt helt nya verktyg, plastmaterial och produktionsmetoder.

En lugn karaktär och viljan att lösa problem är de karaktärsdrag Magnus Nylund anser att han haft största nyttan av i sitt arbete. Och dessutom intresse för teknik, men enbart det skulle inte ha varit tillräckligt för att hålla kvar honom hos en och samma arbetsgivare så här länge. En viktig roll har också trevliga arbetskamrater och den utmärkta stämning som råder i Manner.

Magnus Nylund ser ljust på Manners framtid. Företaget har en bra drive och mycket utvecklingsarbete görs direkt med kunderna. Hjulen vars utseende och funktioner ofta skräddarsys efter kundernas behov, är en särskilt viktig produktgrupp. Nya råvaror och deras kombinationer ger också möjligheter att tillverka hjul med specialegenskaper. Nylund tror att denna sektor kommer att växa ytterligare.

Utanför arbetet är familjen och hunden viktiga för Magnus Nylund. Eftersom han kommer från Ekenäs så står båtar och skärgårdsliv nära hans hjärta. På sin fritid brukar Magnus jaga, fiska och ver huvud taget röra sig i naturen. Helt slipper han inte tekniken på fritidsstugan heller, eftersom motorer och apparater kräver sitt. Vidare har Magnus en gång byggt en egen luftkuddefarkost med vilken han kan röra sig i skärgården också vintertid.

Föregående artikelFöljande artikel