Hos Manner omvandlas kiky-timmarna till motion

Manner satsar på de anställdas ork i arbetet och på välbefinnandet

Då konkurrenskraftsavtalet, i talspråk kiky, infördes i Finland förlängdes arbetstiden under 2018 med 24 timmar. På många arbetsplatser väckte kiky blandade känslor, och effekten på arbetsklimatet har också varit negativ. Hos Manner beslutade man vända det till något positivt, och de s.k. kiky-timmarna har kunnat bytas mot motion. Avsikten är satsa på de anställdas ork i arbetet och på välbefinnandet samt att öka samhörighetskänslan. Tillsammans har dessa ytterligare förbättrat den redan från förut goda atmosfären. Vi kontaktade en samarbetspartner som berättade för oss om de positiva effekter motion ger och som aktivt gav tips om hur vi kan motionera.

Vidare använde vi en app, med vilken vi kan följa upp vår motionering och också sporra kollegor. De anställda vid Manner har med glädje tagit emot idén och idrottsutövandet har inletts med fart.
Arbetsgängen har bildat egna promenadteam, som kommer överens om gemensamma rundor och på kaffepauser jämför anställda välbefinnandepoäng och hur mycket de har rört på sig under veckan. Många anställda har berättat, hur gemenskapen, appen och möjligheten att omvandla den extra arbetstiden till motion har ökat den egna motioneringen avsevärt.

Även om de anställda redan har använt sina kiky-timmar, hjälper samhörighetskänslan och uppmuntran dem att upprätthålla en hög aktivitetsnivå.

Vi är stolta över hur aktiva de anställda är hos Manner och hur de uppmuntrar varandra att motionera. Den positiva atmosfären och den ökade samhörighetskänslan har varit av sådan klass, att det klart överträffat våra förväntningar ända sedan projektet inleddes. Vi vill därför ytterligare utveckla idén och komma på nya sätt att sporra våra medarbetare till aktivitet och att bry sig om sitt välbefinnande och ork i arbetet, för vår mest värdefulla resurs är välmående och motiverade anställda.

Föregående artikelFöljande artikel