Tack! Vi håller dig informerad om Manners nya produkter och tjänster.

   

Be oss kontakta er

Vår återförsäljare i ert område i Finland lagrar våra produkter och betjänar er i alla ärenden som gäller hjul. Med blanketten nedan kan ni be vår återförsäljare skicka er det broschyrmaterial ni behöver eller en offert eller be att bli kontaktad.

Ni kan också kontakta Manner direkt i Finland.

Obligatoriskt fält *

 
Kontakta oss

Miljö och kvalitet

Manner vill erbjuda sina kunder länkhjulslösningar som är konkurrenskraftiga med tanke på både kvaliteten och priset. Vi beaktar naturligtvis också miljö- och säkerhetsaspekterna i all vår verksamhet.

Vi utvecklar och tillverkar fungerande och säkra länkhjulsprodukter och tillhörande fästlösningar, som fyller kundernas behov och ger dem mervärde. Dessutom erbjuder vi kompletterande produkter från våra samarbetspartner. Målet för vårt beslutsfattande är att nå lösningar som betjänar användarna underhållsfritt långt in i framtiden.

Manners verksamhetssystem är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 och uppfyller således kraven enligt bägge standarder. Vi upprätthåller och utvecklar kontinuerligt systemhanteringsprogrammen, och vår verksamhet revideras regelbundet av utomstående experter.

Vi beaktar i alla arbetsfaser vilken effekt vår verksamhet har på naturen. Produkternas egenskaper, råvarorna och produktionsmetoderna väljs i enlighet med miljö- och säkerhetskraven. Var och en av oss är ansvarig för kvaliteten av sitt eget arbete och även skyldig att förhindra att en avvikande produkt går vidare till följande arbetsfas.

Vi följer kontinuerligt upp mängderna av utsläpp och avfall som vår verksamhet ger upphov till och strävar efter att minska dem. I vårt miljötillstånd har vår ytbehandlingsprocess lyfts fram som den viktigaste aspekten. I vattenreningen använder vi oss av den bästa tillgängliga tekniken, och filtrets fasta fraktion transporteras till en anläggning för behandling av farligt avfall.

Vi utbildar våra anställda för att utveckla deras kvalitets-, säkerhets- och miljömedvetenhet och för att stärka deras kunskap om sådana områden som är viktiga med tanke på vårt mål att ständigt förbättra verksamheten.

Manner förbinder sig att ha öppna och ärliga relationer till kunderna, myndigheterna och grannarna och strävar efter att på bästa sätt informera sina intressenter om företagets verksamhet och förändringar i denna.

Mikko Lietzen
Verkställande direktör

Manner | Långgatan 17 | 10900 Hangö | Tfn 019 222 001 | manner@manner.fi